Periodiek verzorgt de OSDB een activiteit. Dat zijn activiteiten van wisselend karakter. Het bezoeken van een voetbalwedstrijd, het bezoeken van een bedrijf van één van de leden met rondleiding, een inleiding van een aansprekende spreker zijn zo een paar voorbeelden. De bijeenkomsten hebben naast een uitermate ontspannen samenzijn ook tot doel de onderlinge persoonlijke band te verstevigen en interesse te tonen voor en kennis te nemen van elkaars bedrijven.

Uitgelicht

De OSDB houdt jaarlijks een ledenvergadering. Voor u als lid de kans om kennis te nemen van de stand van zaken en ontwikkelingen in de ondernemersvereniging en vooral ook om er over mee te praten. Deze ledenvergadering zal gaan plaatsvinden.